Blik op (de toekomst van) stad & provincie Groningen

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op dit videoplatform (www.perspectiefgroningen.tv) van GLB Digitaal BV die haar hoofdkantoor heeft op Machlaan 5, 9761 TK, Eelde Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Groningen onder nummer 69828385.

Door dit videoplatform te bezoeken en/of de op of via dit videoplatform aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke partijen en of intermediairs gereserveerd via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze partijen en of intermediairs.

Met de toegang tot en het gebruik van deze site stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen:

1. Dit videoplatform verstrekt informatie aan u als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van dit videoplatform besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van het platform, wordt door de directie van GLB Digitaal BV uitdrukkelijk afgewezen.

GLB Digitaal BV ontleent de informatie over externe partijen en derden aan de informatie die door deze partijen en derden is verstrekt en kan daarom voor de juistheid van de informatie niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om deze informatie al dan niet als waarheid aan te nemen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door GLB Digitaal BV verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

2. De informatie op deze website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via dit videoplatform aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

3. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. GLB Digitaal BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.

4. GLB Digitaal BV biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de directie van GLB Digitaal BV uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

GLB Digitaal BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via dit videoplatform aangeboden informatie (waaronder alle videomateriaal, teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op dit videoplatform te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GLB Digitaal BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GLB Digitaal BV is het niet toegestaan links naar sites van GLB Digitaal BV weer te geven.

Toepasselijk recht

Op dit videoplatform en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Populairste afleveringen

Partners

Meer over de toekomst van Groningen?

Verbeter uw perspectief